Przewody doktorskie

Doktorant / streszczenie Promotor Recenzja 1 Recenzja 2
mgr inż. Marek Dudzik prof. dr hab.inż. Adam Jagiełło prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński dr hab. inż. Grzegorz Skarpetowski, prof. PK
mgr inż. Alejandro Fernandez Gomez dr hab. inż. Konrad Weinreb, prof. PK dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz dr hab. inż. Tomasz Węgiel
mgr inż. Tomasz Sieńko prof. dr hab.inż. Tadeusz Sobczyk prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
mgr inż. Marek Sieja prof. dr hab.inż. Edward Layer dr hab.inż. Andrzej Bień, prof.AGH dr hab.inż. Mieczysław Zając, prof. PK
mgr inż. José Gregorio Ferreira De Sá dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK dr hab. inż. Robert Sałat dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
mgr inż. Bartosz Rozegnał dr hab. inż. Mazgaj Witold, prof. PK dr hab. inż. Wojciech Jarzyna dr hab. inż. Robert Stala
mgr inż. Marcin Tomczyk dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński
mgr inż. Arkadiusz Duda dr hab.inż. Piotr Drozdowski, prof.PK dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz prof. dr hab. inż. Czesław T. Kowalski
mgr inż. Konrad Hawron prof. dr hab.inż. Maciej Siwczyński dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof.UZ dr hab.inż. Ryszard Porada
mgr inż. Tomasz Makowski prof. dr hab.inż. Krzysztof Kluszczyński dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚw (Politechnika Świętokrzyska) prof. dr hab.inż. Józef Lisowski (Uniwersytet Morski - Gdynia)
mgr inż. Natalia Radwan - Pragłowska dr hab.inż.Tomasz Węgiel, prof. PK dr hab.inż. Damian Mazur, prof.PRz (Politechnika Rzeszowska) dr hab.inż. Krzysztof Ludwinek, prof. PŚw (Politechnika Świętokrzyska)


Wykaz dokumentów składanych przy otwieraniu przewodu doktorskiego: [zobacz]