Przedstawiciele WIEiK w innych komisjach

Przedstawiciele Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w komisjach senackich:

Senacka Komisja ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów - dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK

Senacka Komisja  ds. Jakości Kształcenia - dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK

Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr - dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK

Senacka Komisja Etyki - dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

Senacka Komisja ds. Dydaktyki - dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK

Senacka Komisja Statutowa - dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK

Przedstawiciele Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w komisjach rektorskich:

Rektorska Komisja ds. Inwestycji i Remontów - dr inż. Grzegorz Pędrak

Rektorska Komisja ds. przyznawania nagród Rektora za utworzenie e-kursów - dr inż. Marek Dudzik

Przedstawiciel Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2021 -2024:

dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK