Postępowania habilitacyjne

dr inż. Andrzej Szromba

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Szromby w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:

 • 06.07.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 19.09.2018 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWIEiK)
 • 19.09.2018 r. - wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (RWIEiK)
 • 05.10.2018 r. - powołanie Komisji Habilitacyjnej (CK)
 • do 17.12.2018 r. - przygotowanie recenzji
 • 16.01.2019 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja Habilitacyjna)
 • 30.01.2019 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWIEiK)

Załączniki:


dr inż. Dariusz Borkowski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Dariusza Borkowskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:

 • 16.11.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 12.12.2018 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWIEiK)
 • 12.12.2018 r. - wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (RWIEiK)
 • 11.01.2019 r. - powołanie Komisji Habilitacyjnej (CK)
 • do 15.03.2019 r. - przygotowanie recenzji
 • 26.03.2019 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja Habilitacyjna) 
 • 27.03.2019 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWIEiK)

Załączniki:


dr inż. Krzysztof Tomczyk

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Tomczyka w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:

 • 28.01.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 20.03.2019 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWIEiK)
 • 20.03.2019 r. - wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (RWIEiK)
 • 5.04.2019 r. - powołanie Komisji Habilitacyjnej (CK)
 • do 30.06.2019 r. - przygotowanie recenzji
 • 15.07.2019 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja Habilitacyjna) 
 • 18.09.2019 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWIEiK)

Załączniki:


dr inż. Marcin Jaraczewski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Marcina Jaraczewskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:

 • 19.02.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 27.03.2019 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWIEiK)
 • 27.03.2019 r. - wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (RWIEiK)
 • 10.05.2019 r. - powołanie Komisji Habilitacyjnej (CK)
 • do 15.08.2019 r. - przygotowanie recenzji
 • 13.12.2019 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja Habilitacyjna) 
 • 8.01.2020 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RN)

Załączniki:


dr inż. Maciej Sułowicz

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Macieja Sułowicza w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:

 • 30.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 19.06.2019 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWIEiK)
 • 19.06.2019 r. - wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (RWIEiK)
 • 6.09.2019 r. - powołanie Komisji Habilitacyjnej (CK)
 • do 22.11.2019 r. - przygotowanie recenzji
 • 18.12.2019 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja Habilitacyjna) 
 • 8.01.2020 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RN)

Załączniki:


dr inż. Jacek Bartman

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jacka Bartmana w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:

 • 29.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 19.06.2019 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWIEiK)
 • 19.06.2019 r. - wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (RWIEiK)
 • 8.11.2019 r. - powołanie Komisji Habilitacyjnej (CK)
 • do 15.01.2020 r. - przygotowanie recenzji
 • 13.05.2020 r. - podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko w sprawie wniosku o umorzenie postępowania habilitacyjnego (Rada Naukowa WIEiK)

Załączniki: