Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk – dr inż. Wojciech Czuchra

Pełnomocnik ds. jakości kształcenia - dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK

Pełnomocnik Dziekana ds. Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie w 2021 r. - dr hab. inż. Dariusz Borkowski prof. PK

Pełnomocnik Dziekana ds. BHP - mgr inż. Marek Popczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. dyplomowania - dr inż. Arkadiusz Duda

Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji - dr hab. inż. Robert Sałat, prof. PK

Pełnomocnik Dziekana ds. hospitacji - dr inż. Joanna Strug

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych - dr inż. Zbigniew Pilch.