Ogólne Informacje

 Powstanie Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

banner_naukaRok 1945 - powstanie Katedry Elektrotechniki Ogólnej w ramach Wydziału Komunikacji, utworzonego przy tzw. Wydziałach Politechnicznych AGH.

W 1953 roku Wydział ten przekształcony został w Wydział Mechaniczny, który w 1954 roku stał się jednym z wydziałów powołanej uchwałą Rady Ministrów Politechniki Krakowskiej. Wtedy to Katedra zmieniła nazwę na Katedra Elektrotechniki. W roku 1968 przy Katedrze Aparatury Przemysłowej powstał również Zakład Automatyki.

1 października 1974 roku w ramach Wydziału Mechanicznego utworzono Instytut Elektrotechniki i Elektroniki (IEiE), który swoją działalność rozpoczynał w oparciu o dwa Zakłady: Elektrotechniki Przemysłowej oraz Automatyki Przemysłowej.

Rys historyczny

  • 18.09.1975. utworzono w PK Wydział Transportu, a Instytut Elektrotechniki i Elektroniki został włączony w jego skład. W tym samym roku uruchomiono kształcenie na kierunku Elektrotechnika.
  • 1.09.1988. Wydział Transportu przekształcono w Wydział Inżynierii Transportowej i Elektrycznej.
  • Od 1.10.1991. – zmiana nazwy Wydziału Inżynierii Transportowej i Elektrycznej na Wydział Inżynierii Elektrycznej, a od 1997r.  na Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

Najnowsza historia

  1. W roku 1998 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika
  2. W roku 2002 Wydział przystąpił do międzywydziałowego kierunku Informatyka, w ramach, którego uruchomiono specjalność systemy teleinformatyczne.
  3. W roku 2004 przystąpiono do międzywydziałowego kierunku Energetyka; w ramach tego kierunku uruchomiono specjalność elektroenergetyka.
  4. W roku 2017 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie Elektrotechnika.