Komisje wydziałowe

Wydziałowa Komisja ds. Budzetu i Finansów

l.p.
imie i nazwisko
funkcja
1.
dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK
Przewodniczący
2.
dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK
Prodziekan
3.
dr inż. Zbigniew Szular
Członek
4.
dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK
Członek
5.
dr hab.inż. Tomasz Wegiel, prof. PK
Członek
6.
dr inż. Grzegorz Pędrak
Członek
7.
mgr Ewa Biały
Członek
8.
Szymon Nachman - Przedstawiciel Samorzadu Studenckiego
Członek

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki od 02.06.2021 r.

l.p.
imie i nazwisko
funkcja
1. dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK Przewodniczący
2.
dr inż. Bartosz Rozegnał
Prodziekan
3.
dr hab.inż.Mieczysław Drabowski, prof. PK
Członek
4.
dr inż. Zbigniew Pilch 
Członek
5.
dr inz. Grzegorz Pędrak
Członek
6.
dr inż. Łukasz Ścisło
Członek
7.
dr inż. Karol Suchenia 
Członek
8.
mgr inż. Grzegorz Nowakowski Członek
9.
dr Leszek Żyra 
Członek
10.
Szymon Nachman 
Członek
11.
mgr inż. Łukasz Sołtysek 
Członek
12. mgr Ewa Lutyńska (kierownik dziekanatu)  Członek

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia od 02.06.2021 r. w składzie:

l.p. imie i nazwisko funkcja
1. dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof.PK Przewodniczący
2. dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof.PK  Prodziekan
3. dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK  (kierownik Katedry E-1) Członek
4. dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK (kierownik Katedry E-2)   Członek
5. dr hab. inż. Mieczysław Drabowski, prof. PK  Członek
6. dr inż. Joanna Strug  Członek
7. mgr inż. Łukasz Sołtysek  Członek
8. dr Leszek Żyra  Członek
9. Szymon Nachman  Członek
10. dr inż. Wojciech Czuchra  Członek
11. mgr Ewa Lutyńska (kierownik dziekanatu)  Członek

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

l.p.
imie i nazwisko
funkcja
1.
dr hab.inż. Maciej Sułowicz, prof. PK
Przewodniczący
2.
dr hab.inż. Tomasz Wegiel, prof.PK
Członek (kierownik jednostki)
3.
dr hab.inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK
Członek (kierownik jednostki)
4.
mgr inz. Iwona Gołdasz (związki zawodowe)
Członek
5.
dr inz. Ryszard Mielnik (ZNP)
Członek
6.
mgr Ewa Biały (Kierownik Administracyjny)
Członek

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia do uruchomienia studiów w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2021/2022 (29.04.2021 r. do 30.04.2022 r.):

l.p. imie i nazwisko funkcja
1. dr inż. Bartosz Rozegnał Przewodniczący
2. dr inż. Sławomir Bąk Sekretarz Komisji
3. mgr inż. Dariusz Dorota  Sekretarz Komisji
4. mgr inż. Anna Suchenia Członek
5. dr inż. Joanna Strug Członek
6. dr inż. Karol Suchenia Członek
7. dr inż. Krzysztof Gądek Członek
8. dr inż. Marcin Pawlik Członek
9. Anna Wesołowska Członek

Wydziałowa Komisja Wyborcza 2020-2024:

l.p. imie i nazwisko funkcja
1. dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK  Przewodniczący
2. dr inż. Marek Dudzik Członek
3. mgr inż. Ewa Biały  Członek
4. mgr inż. Łukasz Sołtysek Członek
5. Szymon Nachman Członek

Zespół ds. ewaluacji na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

1.  dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

2.  dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof.PK

3.  dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof.PK

4.  dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof.PK

5.  dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof.PK

6.  dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof.PK

7.  dr hab. inż. Robert Sałat, prof.PK

8.  mgr inż. Ewa Biały

Zespół ds. bieżących remontów i inwestycji na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

1.     Katarzyna Bielecka

2.     mgr inż. Ewa Biały

3.     dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof.PK

4.     dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof.PK

5.     dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof.PK

6.     dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof.PK

7.     mgr inż. Marek Popczyk

8.     dr inż. Anna Romańska-Zapała