Kolegium Wydziału

Skład Kolegium Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK

4-letnia kadencja od 01.03.2021 r. do 28.02.2025 r.

I.      Dziekan:

1.     Dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

II.     Prodziekani:

2.    Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK

3.    Dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK

4.    Dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK

5.    Dr inż. Bartosz Rozegnał

III.   Kierownicy jednostek:

6.    Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK (E-1)

7.    Dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK (E-2)

IV.   Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni:

8.    Dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK

9.    Dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK

10. Prof. dr hab. in.z Volodymyr Samotyy

11.Dr hab. inż. Robert Sałat, prof. PK

V.    Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

12. Dr inż. Sławomir Bąk

13. Dr inż. Wojciech Czuchra

14. Dr inż. Arkadiusz Duda

15. Dr inż. Joanna Strug

VI.   Przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami akademickimi:

16. Mgr Ewa Lutyńska

17. Mgr inż. Marek Popczyk

VII.  Przedstawiciele samorządu studenckiego:

18. Szymon Nachman

VIII Przedstawiciele samorządu doktorantów:

19.  Mgr inż. Łukasz Sołtysek

Osoby z głosem doradczym:

20. Mgr inż. Iwona Gołdasz (NSZZ Solidarność)

21. Dr inż. Ryszard Mielnik (ZNP)

22. Mgr inż. Ewa Biały (kierownik administracyjny)

Profesorowie seniorzy:

23. prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk

24. prof. dr hab. inż. Maciej Siwczyński