Kolegium Dziekańskie

Skład Kolegium Dziekańskiego na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK

Kadencja: 01.11.2021 r. do 31.12.2024 r.

I.   Dziekan:

1.  Dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

II.  Prodziekani:

2.  Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK (Prodziekan ds. Nauki)

3.  Dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK (Prodziekan ds. Kształcenia)

4.  Dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK (Prodziekan ds. Organizacyjnych i współpracy z przemysłem)

5.  Dr inż. Bartosz Rozegnał (Prodziekan ds. Studenckich)

III.  Kierownicy jednostek:

6.  Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK (kierownik Katedry E-1)

7.  Dr inż. Joanna Strug (zastępca kierownika Katedry E-1)

8.  Dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK (kierownik katedry E-2)

9.  Dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK (zastępca kierownika Katedry E-2)

10. Mgr inż. Ewa Biały (kierownik administracyjny Wydziału E-0)

11. Mgr Ewa Lutyńska (kierownik dziekanatu E-01)

12. Mgr inż. Marek Popczyk (kierownik Zespołu ds. obsługi inżynieryjno-technicznej E-04)

IV.  Przedstawiciel samorządu studenckiego:

13.  Szymon Nachman

V.   Przedstawiciel samorządu doktorantów:

14. Mgr inż. Łukasz Sołtysek