Administracja

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY WYDZIAŁU:
mgr Irmina Szkarłat, tel. (12) 628-26-01, e-mail: e-0@pk.edu.pl

KIEROWNIK SEKCJI ADMINISTRUJĄCY BUDYNKAMI 10-21, 10-14, 10-55:
Dariusz Kubala-Matwiejczyk, e-mail: kmdar@gazeta.pl, tel.26-53

REFERENT:
Katarzyna Bielecka, tel. 628-26-08, e-mail: bielecka_wieik@poczta.onet.pl

SPECJALISTA ds. FINANSOWYCH:
Grażyna Franaszek, tel. 628-21-44

STARSZY SPECJALISTA ds. SIECI KOMPUTEROWEJ:
mgr inż. Grzegorz Nowakowski, tel. 628-25-73, e-mail: gnowakowski@pk.edu.pl