Tematy prac dyplomowych 2019/20

Promotor Tematy prac dyplomowych
dr inż. Sławomir Bąk kierunek Informatyka, studia niestacjonarne
dr inż. Radosław Czarnecki kierunek Informatyka, studia niestacjonarne
dr inż. Damian Grela kierunek Informatyka, studia niestacjonarne
dr inż. Joanna Strug kierunek Informatyka, studia niestacjonarne