Plany studiów niestacjonarnych - rozpoczęcie studiów przed 2019/20

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20.

Kierunek Elektrotechnika

plan studiów I stopnia

plany studiów II stopnia:

  Informatyczne Systemy Automatyki

  Monitoring i Diagnostyka Układów Elektrycznych

  Współczesne Systemy Trakcji Elektrycznej

  Elektryczne Urządzenia Sterowania

  Elektroenergetyka

   

Kierunek Energetyka - przeniesiony od 1.10.2019 na WIŚiE

plan studiów I stopnia

 

Kierunek Informatyka

plan studiów I stopnia