Plany studiów niestacjonarnych - rozpoczęcie studiów od 2019/20

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20.

Kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej

I stopień kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej

 

Kierunek Elektrotechnika

I stopień kierunek Elektrotechnika, specjalność Inżynieria systemów elektrycznych

II stopień kierunek Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka