Plany studiów - rozpoczęcie studiów przed rokiem akademickim 2019/20

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20.

Kierunek Elektrotechnika

plan studiów I stopnia (zmiana od 1.10.2019)

bloki przedmiotów obieralnych (zmiana od 1.10.2019)

plany studiów II stopnia:

  Informatyczne Systemy Automatyki

  Monitoring i Diagnostyka Układów Elektrycznych

  Współczesne Systemy Trakcji Elektrycznej

  Elektryczne Urządzenia Sterowania

  Elektroenergetyka (zmiana od 1.10.2019)

plan studiów III stopnia

Kierunek Energetyka

(nie prowadzimy już nowego naboru na ten kierunek, przeniesiony od 1.10.2019 na WIŚiE)

plan studiów I stopnia

plan studiów II stopnia

plan studiów I stopnia (obowiązuje studentów rozpoczynających I rok studiów w roku ak. 2018/19 - 1.10.2018)

Kierunek Informatyka

plan studiów I stopnia (zmiana od 1.10.2019)

Kierunek Infotronika

plan studiów II stopnia (nowy kierunek od semestru letniego 2019/2020)