Pomoc materialna

Informacje na temat pomocy materialnej w roku akademickim 2021/22 dostępne są na stronach Politechniki Krakowskiej: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2327&catid=47&lang=pl&Itemid=1009

Proszę zwrócić uwagę na nowy Regulamin pomocy materialnej, stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 90 Rektora PK z dnia 5 lipca 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej, została ustalona miesięczna kwota netto dochodu, obowiązująca w roku akademickim 2021/2022 w wysokości 1051,70 zł. Oznacza to, iż stypendium socjalnego nie otrzyma student, którego dochód w roku 2020 ustalony został na poziomie wyższym niż 1051,70 zł.

TERMINY: Wnioski dotyczące świadczeń należy złożyć w dziekanacie wydziału, na którym odbywa się kształcenie:

  •     do dnia 4 października 2021 r.,
  •     do 28 lutego 2022 r., w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni roku akademickiego 2021/2022. 

Student może złożyć wniosek drogą elektroniczną (scan) ale do 4 października obowiązkowo należy dostarczyć do dziekanatu oryginał wniosku, podpisany (wymóg formalny), w formie papierowej.

Wniosek przesłany za pomocą maila jest tylko informacją, że student ma zamiar ubiegania się o świadczenia.

Ponadto student zawsze może złożyć wniosek podpisany elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami za pomocą skrzynki ePUAP PK. 

Wnioski o stypendium można również składać do opisanych skrzynek-pudeł przy portierni WIEiK.