Harmonogramy zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2018/19

Tydzień rozpoczynający semestr (od 25.02.2019) jest tygodniem nieparzystym

 

Elektrotechnika: Elektrotechnika 

Energetyka: Energetyka 

Informatyka: Informatyka 

Studia II stopnia: Studia magisterskie 

Studia III stopnia: Studia doktoranckie 

Erasmus: Erasmus