Harmonogramy zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2017/18

Tydzień rozpoczynający się 2.10.2017 r. jest tygodniem nieparzystym

 

Elektrotechnika: Elektrotechnika 

Energetyka: Energetyka 

Informatyka: Informatyka 

Studia II stopnia: Studia magisterskie