Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy od dnia 01.06.2020 odbywa się w formie zdalnej


Procedura przygotowania i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w COVID
- [zobacz]

Zaświadczenia o ukończeniu studiów przesyłane są na podstawie zamówienia, przekazanego drogą mailową na adres alp@pk.edu.pl, nie wcześniej, niż w dniu następnym po obronie, przez system Wirtualnego Dziekanatu.Instrukcje ASAP: