Studia niestacjonarne

Na studiach niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej prowadzone są w roku akademickiem 2020/2021 następujące kierunki i specjalności studiów:

Stopień: I

Profil: Ogólnoakademicki
niestacjonarne

Stopień: II

Profil: Ogólnoakademicki
niestacjonarne