Koło Naukowe IT

http://www.wieik.pk.edu.pl/assets/381/KNITlogo.png

Koło Naukowe IT działa przy Katedrze Automatyki i Technik Informacyjnych (E-3). Powstało w roku akademickim 2009/10, a jego działalność na forum Wydziału rozwinęła się w roku 2010/11. Obecnie opiekunem naukowym Koła jest mgr inż. Grzegorz Nowakowski.

Głównym celem Koła jest stworzenie studentom WIEiK warunków sprzyjających zdobywaniu wiedzy iumiejętności z dziedziny informatyki. Chcemy ułatwić dostęp oraz wymianę zarówno informacji jak i doświadczeń praktycznych realizowanych w naszych sekcjach. Dodatkowym celem jest propagowania utylitarnego charakteru informatyki poprzez wzmocnienie jej znaczenia na Wydziale i Uczelni.

Więcej informacji:
http://www.facebook.com/pages/Kolo-Naukowe-IT/117423374990266
http://www.knit.pk.edu.pl/