Koło naukowe Astro PK

Koło naukowe Astro PK

Opiekun: Andrzej Drwal

Członkowie założyciele:

  • Krzysztof Periy
  • Hubert Orlicki
  • Mateusz Raźny
  • Bartłomiej Pyda
  • Gabriel Kusior
Celami i zadaniami koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych i poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych studentów w zakresie elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki, robotyki i inżynierii kosmicznej, nawiązywanie kontaktów i współpraca z ośrodkami naukowymi i innymi instytucjami związanymi z obszarem zainteresowań koła. 
Jednym z założeń koła jest jego międzywydziałowy charakter więc, każdy chętny może zaangażować się w jego działalność.