Kwalifikacje na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/22Terminy kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS w roku akademickim 2021/22 dla studentów WIEiK:
  • informacje i składanie podań: podania składane online, do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus (dr inż. Damian Grela), na adres dgrela(at)pk.edu.pl w terminie 1-15 marca 2021 r.
  • rozmowa kwalifikacyjna: 16-17 marca 2021 r.
  • informacja o wynikach kwalifikacji: 18 marca 2021 r.


Przy tworzeniu listy rankingowej będzie brana pod uwagę średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów (lub jednego dla studentów pierwszego roku), posiadane certyfikaty językowe oraz wynik egzaminu z wybranego języka obcego.


Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne umieszczone są na stronie: http://erasmus.pk.edu.pl/info/studenci-wyjazd-na-studia/

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji do Dziekana Wydziału. Postanowienie Dziekana jest ostateczne.