Efekty uczenia się

Efekty uczenia się na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Kierunek Elektrotechnika

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

studia trzeciego stopnia


Kierunek Energetyka

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia


Kierunek Informatyka

studia pierwszego stopnia


Kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej

studia pierwszego stopnia


Kierunek Infotronika (obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020)

studia drugiego stopnia