Oferta na rok akademicki 2017/18

Serdecznie witamy Kandydatów na studia na naszym Wydziale.

15 stycznia bieżącego roku rozpoczyna się rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oferuje studia na kierunku Elektrotechnika oraz na kierunku Energetyka.
Harmonogram rekrutacji na oba kierunki znajduje się: tutaj


Kierunek ELEKTROTECHNIKA

Na kierunku Elektrotechnika przygotowane zostały 72 miejsca, które są podzielone na następujące specjalności:

Elektroenergetyka
Elektryczne urządzenia sterowania
Informatyczne systemy automatyki
Monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
Współczesne systemy trakcji elektrycznej

Uruchomione zostaną tylko te specjalności, na które zostaną przyjęte co najmniej 24 osoby.
Kandydatów na studia obowiązuje złożenie egzaminu wstępnego (patrz również Uwaga na końcu niniejszego komunikatu). Informacje dotyczące warunków przyjęcia zamieszczone są tutaj.

Zestaw zagadnień do egzaminu wstępnego na kierunek Elektrotechnika podany jest tutaj. Na jego podstawie zostanie wygenerowane 50 pytań testowych, które utworzą tekst egzaminu wstępnego. Egzamin będzie miał formę pisemną. Czas trwania 2,5 godziny. W czasie jego trwania nie będzie można korzystać z żadnych urządzeń umożliwiających nawiązywanie łączności z innymi osobami w jakiejkolwiek formie. Egzamin zostanie przeprowadzony pomiędzy 14 a 16 lutego. Dokładny termin i miejsce przeprowadzenie egzaminu zostanie podany w panelu elektronicznym Kandydata.
Regulamin egzaminu podany jest tutaj.


Kierunek ENERGETYKA


Na kierunku Energetyka przygotowane zostały 24 miejsca, wszystkie na specjalności: Odnawialne źródła energii elektrycznej.

Kandydatów na studia obowiązuje złożenie egzaminu wstępnego (patrz również Uwaga na końcu niniejszego komunikatu). Informacje dotyczące warunków przyjęcia zamieszczone są tutaj.

Zestaw zagadnień do egzaminu wstępnego na kierunek Energetyka podany jest tutaj. Na jego podstawie zostanie wygenerowane 50 pytań testowych, które utworzą tekst egzaminu wstępnego. Egzamin będzie miał formę pisemną. Czas trwania 2,5 godziny. W czasie jego trwania nie będzie można korzystać z żadnych urządzeń umożliwiających nawiązywanie łączności z innymi osobami w jakiejkolwiek formie. Egzamin zostanie przeprowadzony pomiędzy 15 a 16 lutego. Dokładny termin i miejsce przeprowadzenie egzaminu zostanie podany w panelu elektronicznym Kandydata.
Regulamin egzaminu podany jest tutaj.


Na obu kierunkach studia trwają 1,5 roku.


Uwaga. Kandydat, który ukończył studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kierunku zgodnym z wybranym w rekrutacji, może złożyć podanie zwalniające go z egzaminu wstępnego. Wskaźnik rekrutacyjny jest wówczas ustalony na podstawie średniej z przebiegu studiów, z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku, według powszechnie przyjętych zasad.