Kryteria przyjęć na studia I stopnia

Zasady przyjęć dla kandydatów na studia I stopnia:

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali "nową maturę" jest ustalany według wzoru: W = P albo 2R, gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych niżej przedmiotów.

Kierunek Elektrotechnika i automatyka i Informatyka w Inżynierii Komputerowej - matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka.

Informator dla kandydatów na studia I stopnia w roku 2021/2022: [zobacz].

https://rekrutacja.pk.edu.pl/project/elektrotechnika/ - Elektrotechnika i automatyka I stopnia

https://rekrutacja.pk.edu.pl/project/informatyka-w-inzynierii-komputerowej/ - Informatyka w Inżynierii Komputerowej