Dyżury komisji

Dyżury komisji rekrutacyjnej oraz terminy postępowania kwalifikacyjnego:

07.06.2021 – 30.06.2021 – dyżur mailowy - rwe@pk.edu.pl

Dyżur mailowy + telefoniczny:

01.07.2021 – 09.07.2021 – wtorki, środy i czwartki w godz. 10:00 – 14:00 sala A1 WIEiK, telefon: 12 628 26 09, 12 628 26 11

12.07.2021 – 30.07.2021 – od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 14:00 sala A1 WIEiK, telefon: 12 628 26 09, 12 628 26 11

02.08.2021 – 31.08.2021 – przerwa w pracach komisji

01.09.2021 – 10.09.2021 – od wtorku do czwartku w godz. 9:00 – 14:00 sala A1 WIEiK, telefon: 12 628 26 09, 12 628 26 11

13.09.2021 – 30.09.2021 – od wtorku do czwartku w godz. 9:00 – 14:00 sala A1 WIEiK, telefon: 12 628 26 09, 12 628 26 11   

Dodatkowe dyżury:

01.10.2021 w godz. 14:00 – 17:00 sala A1 WIEiK, telefon: 12 628 26 09, 12 628 26 11

02.10.2021 w godz. 9:00 – 12:00 sala A1 WIEiK, telefon: 12 628 26 09, 12 628 26 11

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej WIEiK

Postępowanie kwalifikacyjne

do 11.07.2021 r.

od 12.07.2021 do 25.07.2021

od 26.07.2021 do 07.09.2021

od 08.09.2021 do 23.09.2021

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

12.07.2021 r. do godz. 12:00

26.07.2021 do godz. 12:00

08.09.2021 do godz. 12:00

23.09.2021 do godz. 12:00

Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)

Od 12.07.2021 do 16.07.2021

Od 26.07.2021 do 29.07.2021

Od 08.09.2021 do 15.09.2021

Od 23.09.2021 do 24.09.2021