Współpraca z firmami

- współpraca z firmami:

Polon-Alfa Spółka z o. o. Sp. K.; AAT Holding S.A; LBOOKING SMART CONCEPT HOTELS Sp. z o.o; Electrical Power Quality EPQ; DataComplex Sp. z o.o.; Phenics Contact; MPEC SA Kraków; TWERD; Eko-Energia; Hydroergia; CEDI; MWM Electro; Aqua-Tech; Mitsubishi Electric; EMPEL; PPH Energia; NEWAG; Spółdzielnia Socjalna "DELICJA", APATOR, ABB Sp. z o.o., EPAM Systems Sp. z o.o., Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o., OMICRON electronics GmbH

- efekty współpracy:      

 1. Certyfikowane szkolenia dla pracowników i studentów PK,
 2. Wspólne prelekcje na warsztatach z branży systemów ochrony przeciwpożarowej,
 3. Budowa i dofinansowanie stanowisk laboratoryjnych w Laboratorium Zintegrowanych systemów sterowania,
 4. Budowa i dofinansowanie stanowisk laboratoryjnych – System informatyczny do analizy statystycznej,
 5. Prowadzenie prac inżynierskich i magisterskich rozwiązujących konkretne problemy techniczne,
 6. Przygotowywanie projektu badawczo-rozwojowego w ramach konkursu Szybka ścieżka – Koronawirusy – 5/1.1.1/2020 dot. Opracowania profesjonalnego zestawu do zdalnego pomiaru temperatury ciała, 
 7. Przygotowywanie projektu badawczo-rozwojowego w ramach konkursu Szybka ścieżka– 6/1.1.1/2019 (eksperci w kluczowej kadrze B+R, Koło naukowe Inteligentna Integracja Innowacji),
 8. Mentoring nad projektem pt. „System wsparcia procesu decyzyjnego dla budownictwa energooszczędnego”, realizowanego w ramach konkursu FutureLab na Politechnice Krakowskiej,
 9. Udostępnienie specjalistycznych urządzeń typu aktywne filtry do poprawy jakości energii elektrycznej w wybranym systemie do prowadzenia testów w ramach prac badawczo –rozwojowych,
 10. Utworzenie filii międzynarodowego laboratorium EduNET na WIEiK,
 11. Wykonanie opinii Sądowej oraz opinii o innowacyjności,
 12. Rozwój technologii realizacji układów przetwarzania energii przy zmiennej prędkości obrotowej generatorów,
 13. Rozwój układów redukcji ciśnienia wody z odzyskiem energii,
 14. Wypracowanie know-how dotyczącego projektowania generatorów wzbudzanych magnesami trwałymi,
 15. Wypracowanie know-how dotyczącego przekształtnikowych układów przetwarzania energii mogących współpracować z OZE,
 16. Wypracowanie know-how dotyczącego diagnostyki maszyn asynchronicznych pod kątem zastosowań przemysłowych,
 17. Przyjęte i zgłoszone artykuły:

- publikacje z listy filadelfijskiej i wysokopunktowane, będące wynikiem współpracy z przemysłem:

 1. CFD model and experimental verification of water turbine integrated with electrical generator / Dariusz Borkowski, Michał Węgiel, Paweł Ocłoń, Tomasz Węgiel // Energy [online]. – 2019, Vol. 185, s. 875-883. – doi: 10.1016/j.energy.2019.07.091. – ISSN 0360-5442
 2. Identification of the optimal control characteristics of a small hydropower plant using artificial neural networks and the support vector machines method / Dariusz Borkowski // Journal of Hydraulic Research [online]. – 2019, Vol. 57, Iss. 5, s. 715-723. – Data publikacji postprintu: 2018-10-29. – doi: 10.1080/00221686.2018.1522378. – ISSN 1814-2079
 3. Analytical model of small hydropower plant working at variable speed / Dariusz Borkowski // IEEE Transactions on Energy Conversion [online]. – 2018, Vol. 33, No. 4, s. 1886-1894. – Data publikacji postprintu: 2018-06-21. – doi: 10.1109/TEC.2018.2849573. – ISSN 1558-0059
 4. Energy-recovery pressure-reducer in district heating system / Dariusz Borkowski, Tomasz Węgiel // Water [online]. – 2018, Vol. 10, Iss. 6, s. [1-16]. – doi: 10.3390/w10060787. – ISSN 2073-4441
 5. Maximum efficiency point tracking (MEPT) for variable speed small hydropower plant with neural network based estimation of turbine discharge / Dariusz Borkowski // IEEE Transactions on Energy Conversion [online]. – 2017, Vol. 32, Iss. 3, s. 1090-1098. – doi: 10.1109/TEC.2017.2690447. – ISSN 0885-8969
 6. Water level control of a small hydropower plant with a surge tank / Dariusz Borkowski // Journal of Hydraulic Research [online]. – 2017, Vol. 55, Iss. 2, s. 284-291. – Data publikacji postprintu: 2016-11-16. – doi: 10.1080/00221686.2016.1252800. – ISSN 1814-2079
 7. Small hydropower plant with integrated turbine-generators working at variable speed / Dariusz Borkowski, Tomasz Węgiel // IEEE Transactions on Energy Conversion [online]. – 2013, Vol. 28, Iss. 2, s. 452-459. – doi: 10.1109/TEC.2013.2247605. – ISSN 0885-8969
 8. Small hydropower plants with variable speed operation—an optimal operation curve determination / Dariusz Borkowski, Marek Majdak // Energies [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 23, s. [1-20]. – doi: 10.3390/en13236230. – ISSN 1996-1073

- wdrożenia, będące wynikiem współpracy z przemysłem:

 1. Realizacja uruchomienia MEW o mocy 150kW - AKWA na rzece Biała Głuchołazka w m. Biała Nyska,
 2. Wdrożenie pilotażowej serii układów redukcji ciśnienia z odzyskiem energii w sieci ciepłowniczej MPEC Kraków.
 3. Aplikacja modułów diagnostyki maszyn asynchronicznych w produktach BEL oferowanych przez APATOR S.A.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej uczestniczy w programie Visual Paradigm Academic Partner Program korzystając ze środowiska do projektowania Visual Paradigm Standard*.

Firma RHO Software wspiera Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej poprzez udostępnienie swojego sztandarowego środowiska do zarządzania produkcją Modus ERP*.

RHO Software jest polskim producentem oprogramowania do kompleksowego zarządzania firmami produkcyjnymi.

 *Więcej informacji dotyczących możliwości korzystania z oprogramowania udziela mgr inż. Anna Suchenia <anna.suchenia@pk.edu.pl>