Badania naukowe

W  Katedrze E-1 prowadzone są badania w dwóch dyscyplinach naukowych:  Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika oraz  Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Wiele tematów badań ma charakter  interdyscyplinarny.

 • Identyfikacja układów elektromagnetycznych
 • Identyfikacja układów energoelektronicznych
 • Metody obliczania przebiegów okresowych nieliniowych układów elektromagnetycznych i energoelektronicznych
 • Optymalizacja parametryczna oparta na algorytmach ewolucyjnych układów elektromagnetycznych, energoelektronicznych i układów systemów sterowania
 • Identyfikacja typu black-box obiektów/systemów nieliniowych
 • Sieci neuronowe w identyfikacji i sterowaniu układów automatyki 
 • Poszukiwanie nowych metod sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC/PAC
 • Sieci SVM w zastosowaniu klasyfikacji i predykcji
 • Zastosowanie SVM w medycynie
 • Budowa prototypów urządzeń automatyki dla medycyny
 • Modelowanie i rozszerzona kalibracja akcelerometrów
 • Aplikacje metody Monte Carlo
 • Synteza wielowymiarowych funkcji specjalnych
 • Błędy i niepewności w pomiarach
 • Wielomianowa aproksymacja błędów dynamicznych
 • Analiza sygnałów maksymalizujących błędy dynamiczne
 • Górna granica błędu dynamicznego
 • Nowe procedury/algorytmy wyznaczania błędów dynamicznych
 • Materiały inteligentne i ich zastosowania
 • Badania podstawowe i stosowane w zakresie technologii wykorzystujących materiały o właściwościach programowalnych, m.in. ciecze i elastomery magnetoreologiczne w szeroko pojętym obszarze redukcji drgań oraz miękkiej robotyki
 • Systemy operacyjne i inżynieria oprogramowania
 • Synteza systemów komputerowych
 • Szeregowanie zadań i synchronizacja procesów w systemach komputerowych
 • Podział zasobów, rozdział zadań i zasobów w równoległych i rozproszonych systemach wieloprocesorowych
 • Systemy gridowe i systemy wbudowane
 • Systemy wiarygodne i odporne na błędy
 • Inteligencja obliczeniowa i ocena wydajności systemów komputerowych
 • Algorytmy i przetwarzanie równoległe
 • Równoległe metaheurystyki w optymalizacji kombinatorycznej
 • Algorytmy dla problemów grafowych i macierzowych
 • Enumeracja obiektów kombinatorycznych w różnych modelach obliczeń
 • Zbiory przybliżone i systemy informacyjne
 • Algorytmy przybliżone w syntezie układów cyfrowych
 • Układy i systemy programowalne FPGA
 • Algorytmy szybkiego i dokładnego obliczania funkcji matematycznych (liczby zmienno-przecinkowe) do implementacji programowej i sprzętowej.W Katedrze E-2 prowadzone są badania w dyscyplinie naukowej: Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Wiele tematów badań ma charakter interdyscyplinarny.

 • Teoria obwodów elektrycznych, niskoczęstotliwościowe metody przetwarzania sygnałów
 • Metody modelowania obwodowego i polowego maszyn i urządzeń elektrycznych, metody modelowania pól elektromagnetycznych, obliczenia FEM, kompatybilność elektromagnetyczna
 • Analiza własności anizotropowych materiałów magnetycznych, nowe materiały elektrotechniczne
 • Monitoring i diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych, systemy SCADA
 • Monitoring i optymalizacja jakości energii elektrycznej, filtry aktywne i kompensacja mocy biernej
 • Monitoring i diagnostyka układów rozproszonych, diagnostyka procesów przemysłowych w energetyce
 • Energoelektronika, układy miękkiego przełączania elementów wielopoziomowych falowników napięcia
 • Napędy przekształtnikowe, napędy przekształtnikowe z wielofazowymi silnikami indukcyjnymi, serwonapędy
 • Elektromobilność, napędy pojazdów elektrycznych, odzysk energii w układach napędowych
 • Sterowanie przekształtników macierzowych, stany dynamiczne pracy systemu elektroenergetycznego
 • Elektroenergetyczna technika zabezpieczeniowa, projektowanie algorytmów dla elektroenergetycznych zabezpieczeń cyfrowych
 • Układy generacji i przetwarzania energii elektrycznej dla OZE (hydroenergetyka, fotowoltaika)
 • Małe elektrownie wodne i układy generacji o zmiennej prędkości obrotowej
 • Systemy mechatroniczne i infotroniczne, roboty stacjonarne, roboty mobilne i ich programowanie 
 • Metody szybkie prototypowania, metody druku 3D i UV, skaning laserowy 3D, pomiary termowizyjne