The criteria for admission to second degree studies

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Podstawą rekrutacji jest:
1. złożenie dokumentów,
2. miejsce na liście rankingowej, tworzonej na podstawie wyników z egzaminu wstępnego.

Egzamin wstępny ma formę ustną. Zakres zagadnień dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika podany jest TUTAJ