The criteria for admission to degree studies

Zasady przyjęć dla kandydatów na studia I stopnia:


Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali "nową maturę" jest ustalany według wzoru:
W = P albo 2R,
gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych niżej przedmiotów.
Kierunek Elektrotechnika i Informatyka - matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka.
Kierunek Energetyka - matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo informatyka.