Offer for the academic year 2015/16

Witamy Kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej!

Ukończenie studiów na naszym Wydziale stanowi solidny fundament kariery zawodowej. Nasi absolwenci szybko znajdują zatrudnienie. Co ważne, podejmują pracę zgodnie z otrzymanym wykształceniem. Wydział współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami z Krakowa i Małopolski. W trakcie studiów nasi studenci odbywają w nich praktyki i staże. W efekcie często już w trakcie studiów nasi studenci otrzymują atrakcyjne propozycje zatrudnienia.


W okresie czerwiec – lipiec 2015 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej przeprowadza rekrutację na studia I i II stopnia na następujące kierunki:

Na studia I stopnia:
    Elektrotechnika
    Energetyka - kierunek międzywydziałowy z szerokim obszarem kształcenia
    Informatyka

Studia można odbyć w formie dziennej (studia stacjonarne) lub zaocznej (studia niestacjonarne, zajęcia dydaktyczne odbywają się tu tylko w soboty i niedziele).

Informacje o tych kierunkach, sylwetce absolwenta, ilości oferowanych miejsc itp. można znaleźć:
  dla Elektrotechniki w trybie stacjonarnym [tutaj],
  dla Elektrotechniki w trybie niestacjonarnym [tutaj],
  dla Energetyki w trybie stacjonarnym [tutaj]
  dla Energetyki w trybie niestacjonarnym [tutaj]
  dla Informatyki w trybie stacjonarnym [tutaj]
  dla Informatyki w trybie niestacjonarnym [tutaj]


Na studia II stopnia:
    Elektrotechnika (tylko tryb niestacjonarny).

O przyjęcie na kierunek studiów elektrotechnika mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera. Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów elektrotechnika jest:
  1) złożenie dokumentów,
  2) zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie wyników z egzaminu wstępnego na studia II stopnia, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc, czyli 72.
Egzamin ma formę testu pisemnego jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań.
Zestaw zagadnień egzaminacyjnych tworzony jest na podstawie treści kształcenia z wybranych modułów studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kierunku elektrotechnika. Zestaw zagadnień egzaminacyjnych, na podstawie którego tworzony jest zestaw pytań testowych, dostępny jest [tutaj]

Uwaga.
Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika, odbytych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskie, może zrezygnować z przyjęcia na podstawie egzaminu wstępnego, i może ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie średniej ze studiów I stopnia.

Informacje o tym kierunku, sylwetce absolwenta, ilości oferowanych miejsc itp., można znaleźć [tutaj]Bieżący harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne jest [tutaj], a na studia niestacjonarne jest [tutaj]

W trakcie pojedynczej rejestracji elektronicznej można wybrać dwa kierunki. Wyczerpujące informacje dotyczące procesu rejestracji znajdują się [tutaj]