Part-time studies

Na studiach niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej prowadzone są aktualnie następujące kierunki i specjalności studiów:

STUDIA I STOPNIA:

- ELEKTROTECHNIKA
   specjalności:
    - Inżynieria systemów elektrycznych
- INFORMATYKA
  bez specjalności

 

STUDIA II STOPNIA:

- ELEKTROTECHNIKA
   specjalności:
    - Elektryczne urządzenia sterowania
    - Monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
    - Współczesne systemy trakcji elektrycznej