Kształcenie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Komunikat Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK w sprawie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, a także prognozy dotyczące rozwoju pandemii COVID-19 w najbliższych miesiącach, władze Politechniki Krakowskiej podjęły decyzję w sprawie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Na kierunkach Elektrotechnika i Automatyka, Informatyka w Inżynierii Komputerowej, Infotronika a także Elektrotechnika oraz Informatyka prowadzonych przez Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, kształcenie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będzie realizowane częściowo w sposób zdalny a częściowo stacjonarnie. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria komputerowe, projekty i seminaria będą realizowane zdalnie, natomiast laboratoria aparaturowe w części dotyczącej wykonania pomiarów, rejestracji przebiegów itp. będą wykonywane stacjonarnie. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie pogorszeniu, to władze uczelni mogą podjąć decyzję o całkowitym przejściu na kształcenie zdalne.