Studenci III roku (Energetyka i Elektrotechnika) - rekrutacja na płatne staże

Informujemy studentów III roku na kierunku Energetyka i Elektrotechnika, że 5 kwietnia 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja na płatne 3 miesięczne staże w ramach projektu pt. "Wysokiej jakości staże dla przyszłych inżynierów – energetyków i elektryków", nr umowy UDA - POWR.03.01.00-00-S074/15.

Informacja o naborze jest zawarta w zakładce: Społeczność, FE – Program stażowy

Linki:

FE – Program stażowy